Nu blir det enklare att bygga havsbaserad vindkraft i Sverige

Publicerad 24 maj, 2023

Nu blir det enklare att bygga havsbaserad vindkraft i Sverige

I mitten av maj gav regeringen ett historiskt ”ja” till två vindkraftsparker utanför Hallands kust. Det rör sig om Vattenfalls Kattegatt Syd utanför Falkenberg och OX2s Galene utanför Varberg. Om parkerna byggs skulle de ca 100 vindkraftverken producera 6,5 tWh per år – som ett normalstort kärnkraftverk. Men vilken nytta får Falkenberg?

Att regeringen äntligen öppnar upp för den havsbaserade vindkraften ser vi som något positivt. En efterlängtad vändning för hela branschen och ett första steg mot enklare hantering och kortare tillståndsprocesser.

Vägen dit stavas “care, love and understanding”
Är detta en fingervisning mot något större och mer komplett? Något som tyder på det är regeringens besked att de under hösten kommer lansera en helt ny inriktningsproposition för sin energipolitik. Propositionen handlar om att tydliggöra och förenkla de långsiktiga spelreglerna för ny kraftproduktion i Sverige, vilket ska röja undan hindren för Sveriges kommande elektrifiering. Konkurrenskraften stärks och sårbarheten minskar.
Energi- och näringsminister Ebba Bush säger att slaget om kraftslagen nu är över och att det som behövs framöver är lite ”care, love and understanding” – något som branschen så väl behövt under väldigt lång tid. Vi ser det som ett tydligt ställningstagande från regeringen som kommer göra processen enklare också för Vindpark Falkenberg och andra havsbaserade vindkraftsprojekt.

Flera instanser ska säga ja
I regeringens ja till Kattegatt Syd och Galene ingår analyser och anpassningar gällande till exempel fladdermöss, fåglar och fiskenäringen. Men det innebär inte att allt är klart, då fler instanser måste passeras innan en park kan bli verklighet. Det är Länsstyrelsen i Hallands län som har berett ärendena för parkerna, men efter överklaganden måste de även prövas i miljödomstolen. Vidare samråd ska också hållas med Försvarsmakten – bland annat om verkens placering och höjder.

Fördel Vindpark Falkenberg
Att vattnet utanför Falkenberg är ett av de bästa områdena för havsbaserad vindkraft vet vi. Det bevisas ytterligare av regeringens beslut gällande Kattegatt Syd, som ligger precis utanför området för Vindpark Falkenberg. Kriteriet har enligt regeringen varit att hitta bästa möjliga potential både vad gäller effekt och behov. Men vad skulle bygget av Kattegatt Syd innebära för Falkenberg och oss som bor här – jämfört med om Vindpark Falkenberg byggdes? Naturligtvis är det bra med utbyggnaden av havsbaserad vindkraft generellt. Men Kattegatt Syd är lokaliserat till ett område som inte tillhör kommunen. Det innebär att kommunen och dess invånare i praktiken inte har något att säga till om gällande parken.
Ett ja till Vindpark Falkenberg skulle däremot ge stora möjligheter till lokala incitament, samarbeten och ett uppsving för näringslivet – något som helt skulle kunna utebli när det gäller Kattegatt Syd, då kopplingen till kommunen saknas. Ägare till vindkraftsparker på land och i kommunens havsvatten betalar fastighetsskatt, men det gäller inte de två som nu fått tillstånd. Det finns sedan länge en diskussion om att skatteintäkterna från parker på land och kommunalt vatten borde tillfalla kommunen i fråga. Det här är något som nyligen varit uppe för diskussion i samband med regeringens incitamentsutredning. Behovet av sådan lagstiftning påtalades tydligt av regeringens utredare Ulrika Liljeberg när hon presenterade sin utredning. Än så länge har inget beslut fattats, men vi anser att det skulle vara både rättvist och rimligt. Vi ser positivt på möjligheten att en sådan lagändring kan komma framöver.
För Falkenbergs kommuns del skulle det, utöver alla andra fördelar, kunna ge stora skatteintäkter. Men projekt som Kattegatt Syd, som byggs på vatten utanför kommunens havsvatten, kommer aldrig bidra med den typen av skattepengar till kommunen – oavsett hur det blir med fastighetsskatten för vindkraftsparker framöver.

Grattis Vattenfall och OX2
Så avslutningsvis – vad innebär regeringens beslut för oss som arbetar med Vindpark Falkenberg? Naturligtvis hade det i den bästa av världar varit vår park som fått ett positivt besked från regeringen. Men vi kan inte vara annat är nöjda ändå – det här är en helt ny riktning som hela branschen har väntat på länge. Vi blickar framåt mot en tid då vårt arbete blir enklare och fler anläggningar för förnybar energi blir verklighet. Så grattis Vattenfall och OX2. Vi hoppas att ni får grönt ljus även i de kommande instanserna och att vi snart kan få nöjet att bli era grannar.
Här kan du se och höra regeringens pressträff:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/05/regeringen-bjuder-in-till-presstraff-om-ny-vindkraft/

*Källa: Regeringens pressträff 16 maj 2023.