Vindkraften i andra länder

Havsbaserad vindkraft i Sverige och Europa

Det finns många länder som kommit betydligt längre än Sverige när det gäller utbyggnad av havsbaserad vindkraft. I toppen hittar vi länder som Storbritannien (2294 verk*), Tyskland (1501 verk*), och Danmark (559 verk*).

Danmarks havsbaserade vindkraftverk genererade under 2020, 9,2 TWh¹ elenergi, vilket motsvarar en fjärdedel av Danmarks elförbrukning. Som jämförelse producerade samtidigt Sveriges havsbaserade vindkraftverk 0,7 TWh¹, vilket är mindre än en halv procent av Sveriges elförbrukning.

Skulle Sverige ha lika många verk per capita som vår granne Danmark, skulle vi haft ca 1 000 havsbaserade vindkraftverk etablerade redan idag. Men så ser det inte ut.

I Sverige finns idag fyra havsbaserade vindparker i drift. Lillgrunds vindkraftspark vid Öresundsbron, Kårehamn utanför Öland, Vindpark Vänern och Bockstigen utanför Gotland. Den senast uppförda parken i Sverige är Kårehamn som driftsattes 2013. Efter det har inga nya havsbaserade vindkraftverk byggts i Sverige.

Sedan 2016 är det bara Vindpark Falkenberg (tidigare Kattegatt Offshore) som fått tillstånd – övriga sex ansökningar har fått avslag**.

Sverige har goda förutsättningar och möjligheter för att satsa på havsbaserad vindkraft. Sverige har en lång kuststräcka i svensk ekonomisk zon. Sverige beslutade i regeringen den 10 februari 2022 om havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet². En havsplan ger vägledning om användning för de områden som omfattas av havsplanen. Vägledningen används av myndigheter, kommuner och regioner vid planläggning och prövning av anspråk på användning inom havsplaneområde.

Sverige beslutade i regeringen den 10 februari 2022 om havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet². En havsplan ger vägledning om användning för de områden som omfattas av havsplanen. Vägledningen används av myndigheter, kommuner och regioner vid planläggning och prövning av anspråk på användning inom havsplaneområde.

*Källa: Statista, avser år 2020

**Källa: Svensk vindenergi

¹ Sveriges Ingenjörer; ”Tillståndskrångel blåser svenskarna på havsbaserad vindkraft” Dec 2022

² Havsplaner – Vägledningar – Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)