Fördel Falkenberg
– så kan lokalsamhället gynnas

En hållbar vindkraftsutbyggnad genererar nytta för lokalsamhället där anläggningen byggs. Det kan till exempel handla om att skapa arbetstillfällen och möjligheter för det lokala näringslivet att utvecklas – såväl under byggnation som drift.

Genom att säkra regionala industriers elförsörjning och skapa nya möjligheter för regional utveckling, kan Vindpark Falkenberg attrahera nya typer av industrier och verksamheter. Samtidigt som projektet genererar många nya arbetstillfällen.

Vindpark Falkenberg – Elbilsladdare

För att få en kraftinjektion i Sveriges kommuner, måste vi kommunicera de möjligheter som havsbaserade vindkraftsprojekt ger. Det gäller för investerare, men även för lokalt och regionalt näringsliv. För de lokala och regionala företagen är detta en ny bransch, där de idag saknar kunskap.

Var i värdekedjan för havsbaserad vindkraft finns behov av produkter och tjänster som företagen erbjuder eller kan erbjuda? Svaret hittar du under menyn ”Lokala leverantörer”.  Projekt som Vindpark Falkenberg ger alltid ringar på vattnet – positiva ringar som snabbt sprider sig ut till lokala företag och organisationer.

Regionala effekter vid etablering av storskalig vindkraft

Vid en etablering av en vindkraftpark är det många branscher som är inblandade, ofta engageras över ett hundratal branscher genom affärer i varierande storlek. Vidare krävs stöd från en mängd olika företag som kan erbjuda både varor och tjänster. Det innebär många regionala arbetsmöjligheter när kompetensen finns på plats. Då utländsk personal involveras i projektet så innebär det dessutom intäkter till regionen i form av övernattningar och konsumtion. Även det genererar indirekta arbetstillfällen

En studie genomförd av IUC Sverige* visar att en kustnära havsbaserad vindkraftpark genererar sysselsättning och inkomster för lokalsamhället under såväl projektering och byggnation som under hela driftstiden (25-30 år). Under drift handlar det om ett 60-tal arbetstillfällen, och skatteintäkter för kommunen på ca 6 miljoner kronor om året för en kustnära vindpark på 500 MW. Här kan du läsa hela studien.

  • Havsbaserad vindkraft på kommunalt vatten bär med sig decennier av värde för lokalsamhället.
  • Kustnära havsbaserad vindkraft innebär verkliga möjligheter för det lokala näringslivet.
  • Lokalt organiserade förberedelser är väsentliga för största möjliga nytta.
  • Havsbaserad vindkraft – en industrisatsning som är viktig för våra barns framtid.
  • Havsbaserad vindkraft – en industrisatsning som är tyst, ren och lokalt värdefull.