Vi behöver dig för att bygga vindparken

Lokala leverantörer

En ny basindustri av förnyelsebar elproduktion växer fram och byggs upp över hela Europa för att säkerställa energibehovet och klimatmålen. Både svenska och utländska investerare visar ett mycket stort intresse för Sveriges södra kustområden. 

Både i Sverige och i övriga Europa, där kommuner och näringsliv är väl förberedda inför vindkraftsetableringar, bidrar det till en expansion av det befintliga näringslivet, nyetableringar av företag och skatteintäkter lokalt och regionalt.

En investering på flera miljarder görs och de stora leverantörerna är i behov av att få gensvar från företagare lokalt, som vill erbjuda sina tjänster och varor. En del av dessa kostnader avser varor och tjänster som med fördel kan tillgodoses av lokala leverantörer. Under driftsfasen kommer det att finnas fast anställd servicepersonal som knyts till en servicehamn i närområdet, vilket också genererar tjänster från lokala underleverantörer.

Vi vill förmedla kunskap till samtliga relevanta aktörer om värdekedjan – den regionala utveckling som kan uppstå vid en framtida utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Det är helt avgörande.

Vårt arbete är proaktivt och vi lyfter tidigt fram nyttan med havsbaserad vindkraft när det gäller kommande lokala och regionala inköp av tjänster och produkter. Det ger beslutsfattare och näringslivskontor ett bra underlag med konkreta siffror och konkreta behov.

Industriella möjligheter

Ett vindkraftverk köps komplett från befintliga leverantörer och inkluderar torn, vingar samt maskinhus. För etablering i havet finns flera olika sorters fundament – till exempel beroende på djup och typ av botten. Arbetsinsatsen är olika, då transport, montering i hamn och montering i havet varierar beroende på fundament.

Beroende på omfånget är det projektmässigt tänkbart att anlägga en så kallad ”Pre assembly harbour“ i regionen. Denna typ av hamn kräver större ytor, och är platsen där de lika delarna sätts samman; man bygger samman tornen, monterar allt i nacellerna och så vidare.

När man bygger i havet skapas ofta stora vindkraftsparker med en platsanpassad drift och underhållsorganisation, vanligtvis lokaliserad vid närmast befintliga hamn i förhållande till parken.

Är du intresserad av att bli leverantör? Kontakta oss!

Att bygga en havsbaserad vindkraftspark innebär stora möjligheter till uppdrag för det lokala näringslivet och arbetstillfällen för kommunens invånare. Har du ett företag som matchar det vi behöver. Då ska du definitivt höra av dig till oss, så ser vi över vad det finns för möjligheter till samarbete.

Vår målsättning är att återkoppla till dig inom tre arbetsdagar.

Kontaktuppgifter

Renewable Sweden
Batterivägen 2
311 39 Falkenberg