Corio Generation

Om Corio Generation

Corio Generation (Corio) är ett globalt specialiserat företag inom havsbaserad vindkraft som arbetar för att nyttja förnybar energi över hela världen.

Med en unik blandning av branschledande expertis och djup tillgång till långsiktigt kapital arbetar Corio nära sina partners för att skapa och förvalta projekt från start, utveckling och konstruktion till drift.

Corio är ett portföljbolag från Green Investment Group (GIG) som verkar på egen hand. GIG är en specialiserad grön investerare inom Macquarie Asset Management, en del av Macquarie Group.

Corios utvecklingsportfölj för havsbaserad vindkraft på över 20 GW är en av de största i världen och omfattar etablerade och nya marknader samt flytande och traditionell teknik med fast botten. Dessa nästa generations havsbaserade vindkraftsprojekt kommer att bidra till att bilda ryggraden i det globala energisystemet med nettonollutsläpp och samtidigt tillgodose samhällenas och företagens energibehov på ett hållbart, tillförlitligt, säkert och ansvarsfullt sätt.

Corio är ett nytt varumärke som lanserades i april 2022, men företaget har ett rikt arv när det gäller utveckling av havsbaserade vindkraftsprojekt. Företaget har sitt ursprung i den brittiska Green Investment Bank, som skapades av den brittiska regeringen 2012 som den första offentligt finansierade banken avsedd att mobilisera privat finansiering till den gröna energisektorn. År 2017 förvärvade Macquarie GIB och etablerade GIG som sitt primära instrument för investeringar i grön energi globalt, inklusive havsbaserad vindkraft.

GIG och Macquarie har sedan dess spelat en central roll i utvecklingen av havsbaserad vindkraft i Storbritannien, den mest mogna marknaden för havsbaserad vindkraft globalt sett, och stöder nästan 40 procent av Storbritanniens nuvarande havsbaserade kapacitet. GIG använde sin erfarenhet från Storbritannien för att påskynda projekt för havsbaserad vindkraft på nya marknader och utökade sin globala portfölj till Irland, Skandinavien, Taiwan, Korea, Japan, Australien och andra länder, innan man grundade Corio som ett helägt dotterbolag.

Corio har nu nästan fördubblats i storlek till ett branschledande team med över 200 experter inom industri, finansiering, utveckling och tillgångsförvaltning. Arbetsgruppen är baserad nära de viktigaste marknaderna för havsbaserad vindkraft, med personal i Australien, Brasilien, Frankrike, Danmark, Tyskland, Filippinerna, Singapore, Sydkorea, Spanien, Taiwan, Storbritannien, USA, Tyskland, Filippinerna, Singapore, Sydkorea, Taiwan och Vietnam.

 

Läs mer: www.coriogeneration.com

Corio Logo