Renewable Sweden

Personligt engagerad & resultatorienterad partner

Renewable Sweden är ett ungt innovativt företag som grundades 2018 av de båda ägarna Jeanette Lindeblad och Mikael Palmqvist.

Företaget består av en liten tajt kärntrupp där alla medarbetare erbjuder seniora tjänster med stor flexibilitet. Vi brinner för att få kundens behov säkerställt genom både nya och befintliga lösningar. Med ett stort nationellt och internationellt nätverk kan vi anpassa oss helt till våra uppdragsgivares behov och kan åtaga oss mycket stora uppdrag i partnerskap och på så vis optimera värdet i varje leverans. Vi drivs av att hitta lösningar och säkerställa våra uppdragsgivares mål.

En erfaren partner för framtiden

Vi är specialiserade inom olika delar av förnybar energi och har specialistkompetens inom såväl land- som havsbaserad vindkraft, solenergi och vätgas. Vi erbjuder tjänster på timbasis, fast pris eller provisionskompensation. Välkommen att kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag vidare.

Affärsutveckling och marknadsintroduktion

Renewable Sweden erbjuder ditt företag professionell försäljning och affärsutveckling inom den nordiska vind- och solindustrin.

Projektutveckling av nya projekt

Renewable Sweden erbjuder projektledning och rådgivningstjänster genom hela värdekedjan för ditt projekt. Onshore såväl som offshore som sol.

Stöd vid projekttransaktion / Projektvärdering

Renewable Sweden kan agera både som säljare eller köpare som representant i en projekttransaktion. Vi utför också strategisk marknadsanalys och projektscreening i Norden.

Konsultation vid förvärv av projekt och vindparker

Renewable Sweden erbjuder kompetenta Due Diligence-rådgivningstjänster. Tillsammans med partners kan vi utföra teknisk, juridisk och miljömässig due diligence.