Historia

Vindparken som kunde funnits

Ibland är teknikutvecklingen snabbare än tiden det tar att genomföra ett förarbete. Ett projekt hamnar ur fas. Precis så ser det här projektets historia ut. På gott och ont är det en av de främsta anledningarna till att vi ännu inte kan se några verk i horisonten.

Att bygga vindkraft tar tid. Ibland så lång tid att det är just tiden som till slut sätter käppar i hjulet för projekten. Undersökningar läggs till samråd. Samråd till ansökningar. Ansökningar till utredningar. Och så vidare. När det var dags att bygga hade det gått över tio år och de tillståndsgivna verken var helt enkelt för omoderna – varken klimatkalkylen eller de tekniska dimensionerna gick längre ihop.

En tanke – ett projekt

Men låt oss ta det från början. Redan 2003 skapades projektet Kattegatt Offshore och företaget Favonius AB av Falkenberg Energi och Agrivind AB – en av pionjärerna inom etablering av vindkraftverk i södra Sverige. Under fem års tid drev de projektet tillsammans, men 2008 valde de att gå skilda vägar och Falkenberg Energi lämnade. Efter ytterligare åtta år i Agrivinds ägo, vann till sist beslutet om max 50 verk med 190 meter totalhöjd laga kraft. Nu hade det hunnit bli 2016 och 2024 skulle vindparken enligt tillståndet vara på plats och i drift. Som sagt – ibland hinner teknikutvecklingen före och därför lämnades en ändringsansökan in – vilket helt enkelt skulle optimera platsen och ge mer effekt och elproduktion.

Corio tar projektet till internationell nivå

De pionjärer som startade projektet kunde nog inte ana att det snart tjugo år senare fortfarande inte skulle finnas några verk på plats. Inte heller anade de att en större spelare skulle förvärva företaget och projektet. 2021 såldes Favonius till Corio Generation – ett internationellt företag inom Macquarie Green Investment Group. Med sin spetskompetens inom grön finansiering av internationell havsbaserad vindkraft, lyftes projektet till en ny nivå. Med det oroliga världsläget och de eskalerande klimatförändringarna i bagaget blev det än mer fokus på hur vi kan få ut så mycket närproducerad elproduktion som möjligt och samtidigt bidra till omställning till förnybart och uppfylla miljöbalkens krav på bästa möjliga teknik. 

Vindpark Falkenberg – Om oss

Om parken hade byggts med nuvarande tillstånd (47 vindkraftverk med max 190m totalhöjd) hade elproduktionen bedömts bli maximalt 700 GWh per år.

Tävlingen mot klockan och teknikutvecklingen

Det handlar om att ta höjd – både när det gäller verken i sig och tillståndsansökningarna. För mitt i allt projekterande pågår en tävling mot klockan och teknikutvecklingen. Beslutet från 2016 gäller förvisso fortfarande, men dess innehåll är utdaterat sedan länge. Man bygger helt enkelt inte så låga och med vår tids mått mätt ineffektiva verk, då de inte finns kvar på marknaden. I skrivande stund finns planer på att utreda en större del av det utpekade området för vindkraft i Falkenberg kommuns översiktsplan. Detta för att tillgodose ett växande regionalt och lokalt behov. Då skulle vi inte längre behöva fundera på frågan kring effektbrist och höjda elpriser – något som gått från att vara ett avlägset hot till att bli mer och mer en realitet.

Behovet av havsbaserad vindkraft i södra Sverige har aldrig varit större. Vi hoppas och tror att vi tagit höjd denna gång så att Vindpark Falkenberg får bli verklighet. Så när kommer det ske? Det är som vanligt något som tiden återigen får utvisa. Trots att vi aldrig varit mer förberedda, kan vi än idag bara säga – så snart som möjligt.