Se vår reklamfilm.

Vem ska bestämma över vår vindpark? Jo, du!

Det finns en stor skillnad mellan Vindpark Falkenberg och andra, större vindparker längre ut i havet. Med oss får du vara med och bestämma.  

En vindpark på kommunalt havsvatten blir en del av kommunen, där du som invånare inte bara har fördelar av parken, utan även får vara med och påverka. Förutom att Vindpark Falkenberg genererar ström rakt in till staden, skapas även arbetstillfällen. Att etablera en vindpark inom en kommun medför även att nya företag, organisationer och utbildningsplatser ofta skapas. Samhället får något tillbaka i form av stöd till kommunen och dess invånare – ett tack för att vi får nyttja vattnet och vinden. För oss är en bra dialog alltid vägen till de bästa besluten och ett gott samarbete.

Hur mycket energi behövs för att gå i mål?

Visste du att havsbaserad vindkraft är ett av de energislag som snabbast genererar den el det tar att tillverka, montera, driva och avveckla sig själv.

Med andra ord – en riktig sprinter när det gäller effektivitet och långsiktighet! Det innebär att Vindpark Falkenberg skulle bli en energineutral anläggning på mellan sex månader och ett år. Resten av tiden, runt sisådär trettio år, kan vi skörda vinden och skapa både den el och trygghet vi alla efterfrågar. Till en låg kostnad. Med en kabel direkt in till vår vackra stad. Här har du fundamentet till en modern, vindpark som ligger på kommunalt havsvatten – Vindpark Falkenberg.